บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด – Finn Decor Co.,Ltd. – ผนังบานเลื่อนกั้นห้องประชุม

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด – Finn Decor Co.,Ltd. – ผนังเลื่อนกั้นห้องประชุม

Read more

ต้นกากหมากตาฤๅษี (ขนุนดิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen.

ต้นกากหมากตาฤๅษี (ขนุนดิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen.

Read more

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

Read more

ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

Read more

ต้นเต่าร้างด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour. ‘Variegated’

ต้นเต่าร้างด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour. ‘Variegated’

Read more

ต้นเดหลีใบกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott.

ต้นเดหลีใบกล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott.

Read more

ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B.

ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B. Clarke.

Read more

ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

Read more

ต้นนิ้วทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammillaria elongata DC.

ต้นนิ้วทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammillaria elongata DC.

Read more

ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

Read more

ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

Read more