หมอชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

หมอชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
[ ไม่มีพืชได ที่ไม่เป็นยา # หมอชีวกโกมารภัจจ์ ]

@ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: