ต้นกรวยป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiaefolia Vent.

ต้นกรวยป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Casearia grewiaefolia Vent.

สรรพคุณ: ใบ: รสเมา สรรพคุณ แก้พิษกาฬ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก
ดอก: รสเมาเย็น สรรพคุณ แก้พิษกาฬ พิษไข้
เมล็ด: รสเมาเย็น สรรพคุณ แก้ริดสีดวงทวาร

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: