ต้นกระดังงาสงขลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson. var. fruticosa (Craib) J. Sinclair. / Canangium fruticosum Craib.

ต้นกระดังงาสงขลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson. var. fruticosa (Craib) J. Sinclair. / Canangium fruticosum Craib.

วงศ์: Annonaceae

สรรพคุณ: ช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ และบำรุงเลือด

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: