ต้นกระดังงาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson.

ต้นกระดังงาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson.

วงศ์: Annonaceae

สรรพคุณ: บำรุงหัวใจ ช่วยแก้ลมวิงเวียน บำรุงเลือด ใบและเนื้อไม้สามารถนำมาต้มกินเป็นยาขับปัสสาวะ

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: