ต้นกระดูกไก่ (หอมไก๋) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc.

ต้นกระดูกไก่ (หอมไก๋) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc.

@ โรงเรียนภัทรเวชสยาม ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: