ต้นกระตังใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea indica (Burm.f.) Merr.

ต้นกระตังใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea indica (Burm.f.) Merr.

สรรพคุณ: ราก: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: