ต้นกระถินเทพา ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia mangium Willd.

ต้นกระถินเทพา ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia mangium Willd.

@ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมหมู่บ้าน ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: