ต้นกระถินเทศ (ดอกคำใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia farnesiana (L.) Willd.

ต้นกระถินเทศ (ดอกคำใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia farnesiana (L.) Willd.

สรรพคุณ: ราก: รสเฝื่่อน สรรพคุณ แก้พิษสัตว์กัดต่อย เป็นยาอายุวัฒนะ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: