ต้นกระทุ่ม (กระทุ่มบก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser.

ต้นกระทุ่ม (กระทุ่มบก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser.

สรรพคุณ: ใบ: รสขมเฝื่อนเมา สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องมวนในท้อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: