ต้นกระบือเจ็ดตัวใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis.

ต้นกระบือเจ็ดตัวใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: