ต้นกระเชา ชื่อวิทยาศาสตร์ Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.

ต้นกระเชา ชื่อวิทยาศาสตร์ Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.

สรรพคุณ: เปลือก รสเมา แก้โรคผิวหนัง แก้ปวดข้อ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: