ต้นกระแจะ (ทานาคา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem.

ต้นกระแจะ (ทานาคา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: