ต้นกระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

ต้นกระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

สรรพคุณ: ใบ: รสขมเมา สรรพคุณ ระงับประสาท แก้ปวดเมี่อยตามร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: