ต้นกล้วยผา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete superbum (Roxb.) Cheesman.

ต้นกล้วยผา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete superbum (Roxb.) Cheesman.

@ หุบป่าตาด ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: