ต้นกล้วยหักมุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group). ‘Kluai Hak Muk’

ต้นกล้วยหักมุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group). ‘Kluai Hak Muk’

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: