สมุนไพร.ไทย

ต้นกล้วยเทพรส (กล้วยทิพรส) ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABBB Group) ‘Theparod’

ต้นกล้วยเทพรส (กล้วยทิพรส) ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABBB Group) 'Theparod'

ต้นกล้วยเทพรส (กล้วยทิพรส) ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABBB Group) ‘Theparod’

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: