ต้นกะลังตังช้าง (ลังตังช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocnide sinuata (Blume) Chew.

ต้นกะลังตังช้าง (ลังตังช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocnide sinuata (Blume) Chew.

@ น้ำตกกรุงชิง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: