ต้นกัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib.

ต้นกัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib.

สรรพคุณ: เนื้อในฝัก: รสขมเอียนติดหวานเล็กน้อย สรรพคุณ ระบายท้อง แก้อุจจาระ เป็นพรรดึก และระบายท้องเด็กได้ดี

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: