สมุนไพร.ไทย

ต้นกากหมากตาฤๅษี (ขนุนดิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen.

ต้นกากหมากตาฤๅษี (ขนุนดิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen.

ต้นกากหมากตาฤๅษี (ขนุนดิน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen.

@ หุบป่าตาด ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: