ต้นกานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry.

ต้นกานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry.

@ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

สรรพคุณ: ดอก: รสร้อน สรรพคุณ บำรุงธาตุ แก้ปวดท้อง แน่น จุกเสียด แก้รำมะนาด แก้ปวดฟัน
น้ำมัน: รสร้อน สรรพคุณ ทาผิวหนังทำให้ชา ระงับอาการกระตุก ตะคริว ขับผายลม แก้ปวดท้อง ท้องขึ้น แก้ท้องร่วง ชุบสำลีอุดฟันแก้ปวดฟัน ทุบ 1 ดอกใส่ขวดนมให้เด็ก รับประทานแก้ท้องขึ้น แก้ปวดท้อง และแก้ไอ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: