ต้นกาหลง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L.

ต้นกาหลงชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L.

สรรพคุณ: ดอก: รสจืด แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิตสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้เสมหะ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: