ต้นกาแฟ (โรบัสต้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner.

ต้นกาแฟ (โรบัสต้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner.

@ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: