ต้นกำลังเสือโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Strychnos axillaris Colebr.

ต้นกำลังเสือโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Strychnos axillaris Colebr.

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสร้อนเล็กน้อยกลิ่นหอม สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น เจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: