ต้นก้านเหลือง (กระทุ่มคลอง, กระทุ่มน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Nauclea orientalis (L.) L.

ต้นก้านเหลือง (กระทุ่มคลอง, กระทุ่มน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Nauclea orientalis (L.) L.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: