ต้นขยัน (เถาขยัน/เครือขยัน/เถาย่านางแดง/ย่านางแดง/หญ้านางแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A.Schmitz.

ต้นขยัน (เถาขยัน/เครือขยัน/เถาย่านางแดง/ย่านางแดง/หญ้านางแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A.Schmitz.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: