ต้นขี้ครอก (ชบาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Urena lobata L.

ต้นขี้ครอก (ชบาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Urena lobata L.

สรรพคุณ: ใบ: รสขื่น สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ
ราก: รสเย็น สรรพคุณ ถอนพิษไข้ทั้งปวง
ใช้ทั้ง 5 รสขื่นเย็น สรรพคุณ แก้ไตพิการ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: