ต้นขี้หนอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Zollingeria dongnaiensis Pierre.

ต้นขี้หนอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Zollingeria dongnaiensis Pierre.

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน แก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: