ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสฝาด สรรพคุณ แก้บิด แก้อุจจาระเป็นฟอง แก้ปวดเบ่ง สมานแผล

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: