ต้นคนทา ชื่อวิทยาศาสตร์ Harrisonia perforata (Blanco) Merr.

ต้นคนทา ชื่อวิทยาศาสตร์ Harrisonia perforata (Blanco) Merr.

วงศ์: Simaroubaceae

สรรพคุณ: มีรสขมเฝื่อน เป็นยาเย็น แก้ไข้ได้ทุกชนิด แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ตาเจ็บ

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: