ต้นคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L.

ต้นคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L.

ไม้พุ่มต้นเล็ก

สรรพคุณ: ใบ: รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ
ต้น: รสเย็น สรรพคุณ ฟอกขับปัสสาวะให้บริสุทธิ์ แก้กระษัย แก้นิ่ว แก้ปัสสาวะขุ่นข้น

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: