ต้นคันทรง ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn.

ต้นคันทรง ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn.

มี 2 ชนิด คือไม้พุ่มขนาดย่อมและเป็นต้นขนาดย่อม แต่สรรพคุณเหมือนกัน

สรรพคุณ: เปลือกต้นและใบ: รสฝาดเฝื่อน สรรพคุณ ต้มอาบแก้บวม เนื่องจากโรคไต หัวใจพิการ น้ำเหลืองเสีย เหน็บชา

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: