ต้นคำแสด (คำเงาะ / คำไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bixa orellana L.

ต้นคำแสด (คำเงาะ / คำไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bixa orellana L.

ต้นคำแสด (คำเงาะ / คำไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bixa orellana L.

ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

สรรพคุณ: ดอก: รสหวาน สรรพคุณ บำรุงโลหิต แก้โรคโลหิตจาง สมานแผล แก้บิด แก้โรคไต
เมล็ด: รสร้อนหอม สรรพคุณ แก้ลม สมานแผล ตัดไข้
รก (เนื้อหุ้มเมล็ด) รสหวาน สรรพคุณ ระบายท้อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: