สมุนไพร.ไทย

ต้นจอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans Benth. ex Mull. Arg.

ต้นจอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans Benth. ex Mull. Arg.

ต้นจอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll.Arg. (Family : PHYLLANTHACEAE)

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: