ต้นจันทนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna hoaensis Pit.

ต้นจันทนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna hoaensis Pit.

ต้นจันทนา (จันทน์ขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna hoaensis Pit.

ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง

สรรพคุณ: เนื้อไม้: รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้อันบังเกิดแต่ตับและดี บำรุงเลือดลม
แก่น: รสหอมเย็นติดร้อน สรรพคุณ แก้ไข้กำเดา บำรุงหัวใจ แก้ลม แก้อ่อนเพลีย

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: