ต้นจันทน์กระพ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington.

ต้นจันทน์กระพ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

ต้นจันทน์กระพ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington.

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สรรพคุณ: แก่น: รสร้อนหอม สรรพคุณ แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้เพื่อเลือดและลม
ดอก: รสเย็นหอมจัด สรรพคุณ แก้ไข้ บำรุงหัวใจ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.