ต้นจันทน์หอม (จันทน์ชะมด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei J.R. Drumm. ex Prain.

ต้นจันทน์หอม (จันทน์ชะมด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei J.R. Drumm. ex Prain.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

ต้นจันทน์หอม (จันทน์ชะมด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei J.R. Drumm. ex Prain.

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

สรรพคุณ: แก่น: รสขมหอม สรรพคุณ บำรุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน แก้คลื่นเหียนอาเจียน ทำให้ใจชื่นบาน สดชื่นแจ่มใส ชูกำลังใช้ทำยาหอม

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: