ต้นจันผา (จันทน์ผา, จันทน์แดง, ลักกะจั่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen.

ต้นจันผา (จันทน์ผา, จันทน์แดง, ลักกะจั่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen.

ต้นจันผา (จันทน์ผา, จันทน์แดง, ลักกะจั่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen.

ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

สรรพคุณ: เนื้อไม้และแก่น: รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไอ แแก้ซางอันบังเกิดแต่ดี แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล แก้ไข้เพื่อดีพิการทำให้ชื่นใจ แก้ร้อนดับพิษไข้ทุกชนิด ฝนทาแก้ฟกบวม

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: