ต้นจาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

ต้นจาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

ไม้กอใบคล้ายใบมะพร้าว เกิดที่ลุ่มเค็ม

สรรพคุณ: ใบ: รสฝาด สรรพคุณ แก้ลมจรต่าง ๆ แก้เสมหะและดับพิษทั้งปวง
นมจาก: เป็นเกล็ดสีดำออยู่ใต้ท้องใบ รสฝาดกร่อย สรรพคุณ แก้ลมจร ลมป่วง แก้ไข้ท้องเสีย แก้พิษตานซางลิ้นเป็นฝ้าละอองขาว

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: