ต้นจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre.(Michelia champaca L.)

ต้นจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre.(Michelia champaca L.)

@ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: