ต้นจิกนา (จิกน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ต้นจิกนา (จิกน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ปวดศีรษะ แก้เลือดออกตามไรฟัน ใช้เบื่อปลา
เนื้อไม้: รสร้อนเฝื่อน ๆ สรรพคุณ ขับระดูขาว
เมล็ด: รสร้อน สรรพคุณ แก้แน่นจุกเสียด รัดมดลูกหลังการคลอดบุตร แก้เยื่อตาอักเสบ แก้อาเจียน ฝนทาแก้ตัวร้อน แก้ไอเด็ก
ใบ: รสฝาด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง
ราก: รสขื่นเอียน สรรพคุณ ระบายท้อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: