ต้นชบาหนู ดอกสีชมพู (ชบาร่ม, ชบาหลอด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Malvaviscus penduliflorus DC.

ต้นชบาหนู ดอกสีชมพู (ชบาร่ม, ชบาหลอด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Malvaviscus penduliflorus DC.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: