ต้นชมพูพวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Kleinhovia hospita L.

ต้นชมพูพวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Kleinhovia hospita L.

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ สวนเสรีไทย บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
@ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: