ต้นชะคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Suaeda maritima (L.) Dumort.

ต้นชะคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Suaeda maritima (L.) Dumort.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: