ต้นชะพลู (ช้าพลู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.

ต้นชะพลู (ช้าพลู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.

ไม้ต้นเล็กๆ

สรรพคุณ: ราก: รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตกทางทวารหนัก
ต้น: รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เสมหะในทรวงอก
ลูก (ดอก) รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เสมหะในลำคอ
ใบ: รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ทำให้เสมหะงวดและแห้งเข้า

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: