ต้นชะมดต้น (เทียนชะมด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus abelmoschus L. (Abelmoschus moschatus Medik.)

ต้นชะมดต้น (เทียนชะมด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus abelmoschus L. (Abelmoschus moschatus Medik.)

@ วัดโทตรี กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนหรือไม้พุ่ม

สรรพคุณ: ใบ: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ฆ่าพยาธิผิวหนัง กลาก เกลื้อน
ดอก: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้พยาธิไส้เดือน
ต้น: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้เกลื้อนช้าง เกลื้อนใหญ่ เรื้อนกวาง เรื้อนน้ำเต้า
ราก: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ฆ่าพยาธิตามขุมขนและรากผม รังแค
ลูกและใบ: ตำพอกฝี เร่งหนองให้แตกเร็ว
เปลือกต้น: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ตำคั้นเอาน้ำหยอดหูฆ่าแมงเข้าหู
ใช้ทั้ง ๕: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ รักษาฝีภายใน

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: