ต้นชะอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis (Lace) I.C.Nielsen.

ต้นชะอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis (Lace) I.C.Nielsen.

ไม้พุ่มขนาดย่อม

สรรพคุณ: ราก: รสร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ ขับลมในลำไส้ แก้ปวดเสียวในท้อง (มดลูกอักเสบ)

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: