ต้นชิงชี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis micracantha DC.

ต้นชิงชี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis micracantha DC.

@ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) พุทธมณฑล นครปฐม
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

ไม้พุ่มขนาดย่อม

สรรพคุณ: ต้น: รสขื่นปร่า สรรพคุณ แก้ฟกบวม
ลูก: รสขื่นปร่า สรรพคุณ แก้เจ็บคอ ลำคออักเสบ
ดอก: รสขื่นเมา สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง
ราก: รสขมขื่น สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อลม ขับลมในช่องท้องให้ซ่านออกมา แก้ไข้ร้อนในทุกชนิด
ใบ: รสเฝื่อนเมา สรรพคุณ ต้มเอาน้ำอาบแก้โรคผิวหนัง ไข้ฝีกาฬ สันนิบาต ตะคริว

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: