ต้นชิ้งขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus fistulosa Reinw. ex Blume.

ต้นชิ้งขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus fistulosa Reinw. ex Blume.

@ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.Herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: