ต้นชุมเห็ดเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alata (L.) Roxb.

ต้นชุมเห็ดเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alata (L.) Roxb.

ไม้พุ่มใหญ่

สรรพคุณ: ใบ: รสเบื่อเอียน สรรพคุณ ตำหรือขยี้ทาแก้กลากเกลื้อน โรคผิวหนัวชนิดมีตัว
ต้น: รสเบื่อเอียน สรรพคุณ ขับพยาธิไส้เดือน
ดอก: รสเบื่อเอียน สรรพคุณ ระบายอ่อน ๆ
ต้น ราก ใบ: รสเบื่อเอียน สรรพคุณ แก้กระษัยเส้น แก้ท้องผูก ขับปัสสาวะ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: